Vyšetrenia v II. trimestri

Ukončeným 12. týždňom začína 2. trimester tehotenstva. V druhom trimestri je možné urobiť skríningové vyšetrenie z krvi, ktorým sa dá predpovedať riziko vrodených vývojových chýb.

 

Vyšetrenia v 16. týždni

Povinné vyšetrenia

 • Zmeranie tlaku krvi
 • Vyšetrenie moča (prítomnosť cukru, bielkovín, krvi)
 • Hmotnosť pacientky
 • Gynekologické vyšetrenie
 • Odber krvi na AFP.

Po ukončenom 15. týždni tehotenstva sa vyšetruje hladina AFP (alfafetoprotein) v krvi, čo je dôležitý marker genetických alebo anatomických vývojových chýb plodu. Toto vyšetrenie môže predpovedať prítomnosť vrodenej vývojovej chyby. Pri nízkej hladine sa môže jednať o Downov syndróm (genetické ochorenie), vysoká hladina zasa môže svedčiť o rázštepe chrbtice, odborne meningokéla alebo meningonecefalokéla.

Je treba vedieť, že toto vyšetrenie je často falošne pozitívne. To znamená, že pri zlých hodnotách sa nič nedeje, dieťa je zdravé.  Napriek tomu pri odlišných hodnotách od normy gynekológ doporučí amniocentézu a vyšetrenie buniek plodovej vody. 

V druhom trimestri je možné urobiť skríningové vyšetrenie z krvi, ktorým sa dá predpovedať riziko vrodených vývojových chýb.
Duble test je vyšetrenie 2 parametrov, triple test je vyšeetrenie troch parametrov a kvadruple test 4 parametrov. Čím viac parametrov vyšetríme, tým je predpoveď rizika presnejšia.

Doporučené vyšetrenia

Spracovanie výsledkov odberu krvi na AFP pomocou počítačového programu.

 

Vyšetrenia 18. - 20. týždni

Povinné vyšetrenia

 • Zmeranie tlaku krvi
 • Vyšetrenie moča (prítomnosť cukru, bielkovín, krvi)
 • Hmotnosť pacientky
 • Gynekologické vyšetrenie
 • Ultrazvukové vyšetrenie je zamerané na zisťovanie vrodených anatomických vývojových chýb plodu - srdca, obličiek, hlavičky, končatín. Určuje sa poloha placenty, ktorá je potrebná pre ďalší vývoj a pre určenie spôsobu pôrodu. Ďalej sa určuje veľkosť placenty, množstvo plodovej vody.

Určuje sa opäť veľkosť a pohyb plodu a jeho srdcové ozvy. Na základe toho gynekológ spresňuje  termín pôrodu. 
Gravidometria sa zaznamenáva od 18. týždňa tehotenstva. Je to meranie vzdialenosti od lonovej kosti po horný okraj maternice, teda veľkosť maternice (vzdialenosť spona – fundus). Na základe toho sa hodnotí rast plodu, ktorý sa zaznamenáva do grafu.

Viacrodičky v 18. týždni a provorodičky v 20. týždni začínajú pociťovať pohyby plodu. Od tohto dátumu je potrebné sledovať pohyby plodu tak v poradni, ako aj doma.

V druhej polovici tehotenstva sa pozorujú opuchy nôh, rúk, tváre (prevencia proti preeklampsii – vážne ochorenie v gravidite, prejavujúce sa práve opuchmi, vysokým krvným tlakom a bielkovinou v moči. Preeklampsia ohrozuje život dieťatka, aj keď niektoré mamičky sa subjektívne cítia dobre. Postihuje predovšetkým „silné“ ženy s vyššou váhou pred pôrodom.

Ultrazvuková snímka plodu v 20. týždni. V tomto pbdobí sa už dá vidieť, či čakáte dievča alebo chlapca.

Vyšetrenia 24. - 28. týždeň

 Povinné vyšetrenia

 • Zmeranie tlaku krvi
 • Vyšetrenie moča (prítomnosť cukru, bielkovín, krvi)
 • Hmotnosť pacientky
 • Gynekologické vyšetrenie
 • Skríningové vyšetrenie na zistenie prítomnosti poruchy metabolizmu cukru – tzv. tehotenská cukrovka - by ste mali mať hotové do ukončeného 28. týždňa tehotenstva. Robí sa orálny glukózo – tolerančný test (oGTT). Na toto vyšetrenie musí prísť tehotná ráno celkom nalačno. Tehotná vypije 500ml sladenej vody a odoberá sa krv a moč pred vypitím a 1 a 2 hodiny po vypití. Počas týchto dvoch hodín sa opäť nesmie nič jesť. Odobratie druhej krvi sa robí len pichnutím do prsta.Pri vysokých hodnotách cukru v moči a v krvi je potrebná diéta, niekedy dokonca liečba inzulínom. Vždy je potrebné sledovanie diabetológom.

Je to veľmi dôležitý test, pretože tehotenská cukrovka môže byť nebezpečná pre dieťatko.